W ramach programu szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup narzędzi i pomocy dydaktycznych potrzebnych w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych, technicznych i przyrodniczych, inżynierii oraz stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Za otrzymane wsparcie finansowe w wysokości 30.000 zł w naszej szkole zakupiono następujący sprzęt:

 • drukarkę 3D,

 • filamenty (czarny i kolorowy)

 • laptop do obsługi drukarki 3D,

 • zestaw edukacyjny Arduino,

 • stację lutowniczą,

 • aparat fotograficzny,

 • statyw,

 • zestaw studyjny oświetleniowy,

 • mikroport,

 • gimbal,

 • sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamera, mikrofon),

 • zestaw konstrukcyjny do doświadczeń w technice w małej skali.

Sprzęt ten uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (np. na technice, przedmiotach matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych), lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań.