Załączniki

Nazwa Rozmiar
Statut Szkoły 216 KB pobierz
Program wychowawczo-profilaktyczny 312 KB pobierz
Kryteria oceny zachowania klasy IV-VIII 37,3 KB pobierz
Kryteria oceniania przedmiotów i zachowania w klasach I-III 65,3 KB pobierz
Koncepcja pracy szkoły 35,2 KB pobierz