Na zajęciach koła chemicznego oraz na lekcjach chemii w klasie VII uczniowie pracowali z zestawami konstrukcyjnymi do chemii w małej skali i dołączonym skryptem
z instrukcjami doświadczeń, które szkoła otrzymała w ramach programu Laboratorium Przyszłości. Uczniowie konstruowali statyw z pipet Pasteura, zestaw SSC do rozdzielania cieczy, tworzących mieszaninę niejednorodną, przeprowadzili doświadczenie badanie pH roztworów oraz ogrzewali mieszaninę etanolu z atramentem.

#LaboratoriaPrzyszłości