Uczniowie szkoły w Płowcach spotkali się na uroczystym apelu z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja. 232 lata temu, 3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli, wciąż jeszcze podzielonych na stany.
Święto było zakazane przez zaborców oraz w okresie PRL. Ta data przypomina nam o wartościach, którymi powinniśmy kierować się w naszym życiu – patriotyzmie, szacunku dla narodowych symboli i trosce o przyszłe pokolenia.